శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయం

వివాహానికి ముందు వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎదురు నడిచే ప్రతి ఒక్కరూ ఊరికి దక్షిణాన ఉన్న నాగార్జునసాగర్ కాలువ దగ్గర ఉన్న ఈ ఆలయానికి వచ్చి పూజలు చేయాల్సిందే. ఇక్కడ పూర్వకాలం నుంచి ఈ ఆచారం ఉంది.